Szkoła z tradycjami 100 letnimi

Gmach Szkoły Podstawowej Nr 21 w Zabrzu- Biskupicach został wybudowany w 1911 roku.
Jako polska placówka funkcjonuje od 14 kwietnia 1945 roku. 4 kwietnia 1945 roku przyjechał do Zabrza pierwszy polski Inspektor Szkolny – Wiktor Mola.
W dniach 9-11 kwietnia odbyły sie zapisy dzieci do szkoły. Z rejonu, który liczył w tamtym okresie ponad 600 dzieci, do szkoły zostało zapisanych 16. Na szczęście w kolejnych dniach liczba ta wzrosła do 80.

Pierwszym nauczycielem i kierownikiem szkoły został Antoni Grajpel. 14 kwietnia miało miejsce uroczyste rozpoczecie roku szkolnego. Antoni Grajpel nauczał wówczas 172 uczniów, prowadząc zajecia w grupach po 1-2 godziny. W maju szkoła pozyskała pierwszych nauczycieli- Antoniego Jaworskiego i Jadwige Onderkównę.15 lipca1945 roku odbyło sie zakończenie pierwszego po wojnie roku szkolnego.

W nowym roku szkolnym - 1945/1946 rozpoczęło nauke 542 uczniów. Na terenie szkoły została utworzona Męska Drużyna Harcerska im. Bolesława Chrobrego. Od 1957r. drużyna ta nosiła nazwę im. Stefana Czarneckiego. Piecze nad harcerzami sprawował zasłużony działacz Szarych Szeregów -Tadeusz Hajduk. Od początku prowadzona była również kronika harcerska, dzięki której możemy dzisiaj zapoznać sie z tematyką zbiórek, wycieczkami,biwakami i obozami harcerskimi, które przyciągały wówczas do harcerskich szeregów dziewczęta i chłopców.

1 maja 1946 roku o godzinie 16.00 odbyła sie uroczystość poświecenia i otwarcia pierwsze w Biskupicach biblioteki szkolnej. Pierwszy wpis do księgi inwentarza dokonano 5 stycznia 1947 roku. Najstarszą książką w bibliotece jest powieść pt. ,,Przypadki Robinsona Kruzoe” (1947r.). Obecnie biblioteka posiada ponad 6 tys. książek dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

W 1947 roku utworzono przy szkole świetlicę nr 16, w której uczniowie chetnie spędzali wolny czas. Obecnie świetlica również cieszy sie dużym zainteresowaniem, działa codziennie od godz. 8.00 do 16.00, przeznaczona jest głównie dla uczniów klas młodszych, którzy pod opieką nauczycieli uczą sie, bawić i rozwijajć swoje zainteresowania.

Ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły  było otrzymanie 12 kwietnia 1968 roku imienia pierwszego kosmonauty – Jurija Gagarina. 19 kwietnia 1970r. z okazji IX rocznicy zdobycia Kosmosu – uczniowie otrzymali sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Komitet Opiekunczy. W tym okresie został napisany również hymn szkoły, który obowiązuje do dnia dzisiejszego. Autorem słów jest aktor - Andrzej Iwinski, natomiast muzyke skomponowała Halina Szymura – nauczycielka muzyki.

Szkoła Podstawowa Nr 21 to szkoła z tradycjami. Od początku istnienia funkcjonowało na jej terenie wiele kół zainteresowań koło filatelistyczne, sportowe, szachowe, szkolne koło PCK, kółko teatralne, zespół taneczny, chór szkolny i wiele innych. Warto zaznaczyć, iż szkoła posiada również kroniki szkolne z konca XIX i początku XX wieku, pisane gotykiem, obecnie w  trakcie tłumaczenia. Z pewnością wniosły one wiele nowych wiadomości i poszerzyło naszą wiedzę na temat historii naszej szkoły.

Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Jan Pajonk, zastepcą dyrektora mgr Anna Radomska. Grono Pedagogiczne liczy 31 nauczycieli oraz 8 pracowników administracyjno- obsługowych. W roku szkolnym 2006/2007 do szkoły uczęszcza 458 uczniów. Uczniowie SP 21 chętnie uczestniczy w konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach, odnosząc znaczne sukcesy w różnych dziedzinach.

Ciekawostki:

 1. Od 2001 roku szkoła posiada własne logo. Logo zostało wybrane w ramach ogłoszonego na terenie szkoly konkursu plastycznego. Zwycięzcą został ówczesny uczeń klasy Vb Dawid Borkowski.
 2. 17 lutego 2003 roku miało miejsce  uroczyste otwarcie szkolnej pracowni komputerowej (11 komputerów). Obecni byli przedstawiciele Wydziału Oświaty, Nauczyciele i Rodzice. W grudniu 2005 r. szkoła otrzymała nową pracownię komputerową w ramach projektu  MEN ze środków Unii Europejskiej.
 3. We wrześniu 2006 roku zostało otwarte w szkole centrum multimedialne z dostępem do Internetu. Uczniowie chętnie korzystają z niego, poszerzając w ten sposób swoją wiedzę. (projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej)
 4. Co roku w maju odbywa sie w szkole Festyn Rodzinny, w którym uczniowie uczestniczą wraz ze swoimi rodzinami. W tym dniu każdy może znaleźć coś dla siebie i miło spędzić czas. Organizowane są różne gry, zabawy, konkursy, zajecia sportowe, wystawiane są przedstawienia teatralne.
 5. Począwszy od 2003 roku w szkole organizowany jest miejski konkurs przyrodniczo-matematyczny. Uczniowie naszej szkoły niejednokrotnie byli już  laureatami tego konkursu.
 6. Każdego roku w grudniu w szkole odbywa sie konkurs o zasięgu miejskim pt. „Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”.
 7. Tradycją szkoły są również kiermasze świąteczne połączone z licytacją prac nauczycieli, rodziców i uczniów. Dochód z licytacji przeznaczony jest na konkretny cel. W roku szkolnym 2006/2007 pieniądze wykorzystano na dożywianie dzieci w naszej szkole.      
 8. Każdego roku uczniowie klas trzecich wyjeżdżają na ,,zielone lekcje”.
 9. 1 września 2011 r. w szkole odbyła się Miejska Inauguracja Roku Szkolnego połączona z otwarciem nowej sali gimnastycznej na którą uczniowie szkoły czekali bardzo długo.

 Dyrektorzy szkoły na przełomie wieku:

 1. Antoni Grajpel 1945 - 1950 r.
 2. Zenon Różankowski 1950 - 1970 r.
 3. Maria Boczar 1970 - 1984 r.
 4. Anna Solecka - Bacia 1984 - 1986 r.
 5. Krystyna Niemiec 1986 - 1988 r.
 6. Gabriela Morawec 1988 - 1989 r.  
 7. Maria Kurda 1989-1992
 8. Dorota Biało 1992 - 1995 r.
 9. Zygmunt Michalski 1995 - 1996  r.
 10. Barbara Kubica 1996 - 2000 r.
 11. Dorota Biało 2000 - 2001r.
 12. Jan Pajonk 2001- nadal

 

O szkole

Szkoła posiada Certyfikat 2.0 i otrzymała tytuł Szkoły z klasą 2.0 za rok szkolny 2014/2015

Szkoła posiada Certyfikat „Nauczyciele z klasą"  nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą  pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007

Partnerzy

Szukaj