Regulamin wypożyczania książek z biblioteki szkolnej

 

 1.  Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.

 2.  Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.

 3.  Książek nie należy przetrzymywać w domu, gdyż czekają na nie inni.
  W wyjątkowych sytuacjach mozna uzyskać przesuniecie terminu zwrotu książek do biblioteki.

 4.  Uczeń przygotowujący sie do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia wiekszej ilości książek.

 5.  Książkę wypożyczoną należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.

 6.  W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 7.  Pod koniec roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki w ustalonym terminie.

 8.  Pod koniec roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki oraz podręczniki powinny być zwrócone do biblioteki
  w ustalonym terminie.
 9. Uczeń ma prawo wypożyczać książki na okres ferii zimowych i letnich.

 

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Zabrzu

1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego i należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed
    zakończeniem zajęć dydaktycznych.
2. Podręczniki są własnością biblioteki szkolnej, uczniowie mają obowiązek je szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
3. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich nieczego pisać, zaznaczać, używać korektora.
4. Materiały ćwiczeniowe (zeszyty ćwiczeń), szkoła nieodpłatnie przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
5. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.
6. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzilność finansową ponosi rodzic - prawny opiekun ucznia.
7. Rodzic, prawny opiekun ucznia zobowiązany jest zapoznać się z powyższym regulaminem.

O szkole

Szkoła posiada Certyfikat 2.0 i otrzymała tytuł Szkoły z klasą 2.0 za rok szkolny 2014/2015

Szkoła posiada Certyfikat „Nauczyciele z klasą"  nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą  pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007

Partnerzy

Szukaj