PLAN  PRACY  DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ  ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

mgr Anna Duda

mgr Dominika Wylężek

 

WRZESIEŃ

 

ZADANIA I CELE

 

IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

ZAJĘCIA UMYSŁOWE

ZAJĘCIA

PLASTYCZNO -

TECHNICZNE

 

ZAJĘCIA RUCHOWE

 

 

GRY I ZABAWY

 

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

 

3-7. IX.  Witaj szkoło. Poznajemy świetlicowe zwyczaje

Organizacja pracy świetlicy (zapoznanie dzieci z przepisami BHP, zasadami zachowania się w świetlicy, wdrażanie do ich przestrzegania, oglądanie pomieszczeń świetlicowych), wzajemne poznanie się dzieci.

Powitanie uczestników świetlicy. Zapoznanie się z harmonogramem dnia. Przypomnienie zasad BHP oraz zasad poruszania się po terenie szkoły. Rozmowy na temat poszanowania sprzętu, zabawek            i gier. Wspomnienia z wakacji.

Prace organizacyjno – porządkowe  w salach świetlicowych. Wykonywanie elementów dekoracji świetlicy. Wspomnienia z wakacji – wycinanka.

Pocztówka z wakacji – malowanie farbami.

Gry i zabawy z różnymi elementami ruchu na boisku szkolnym, korzystanie ze sprzętu na szkolnym placu zabaw.

Zabawy na powietrzu „Poznajemy się”.

Nauka korzystania z gier stolikowych: warcaby, Chińczyk, Studnia Jakuba,  quizy, bierki itd. Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek.

Wspólne słuchanie muzyki (poznanie zasobu muzycznego świetlicy, preferencji dzieci).

 10-14. IX.  Jak się poznać i polubić? – świetlicowy savoir-vivre

Otoczenie szczególną opieką

najmłodszych

wychowanków

świetlicy w czasie

posiłków,

korzystania z

toalety, zajęć

tematycznych. Wdrażanie do przestrzegania zasad kultury osobistej w różnych sytuacjach.

Stworzenie kontraktu grupowego.

Powitanie pierwszaków w społeczności szkolnej i świetlicowej. Wspólne zapisanie

KODEKSU ŚWIETLIKA. Rozmowa na temat znaczenia ważnych słów (dzień dobry, dziękuję, proszę itp.). Wyjaśnienie zasad oceny zachowania w świetlicy. Głośne czytanie książki „Dobre maniery Kubusia Puchatka”.  „Przyjacielska dłoń”-szanuję , pomagam, jestem wzorem dla swoich młodszych kolegów.

Co i jak zrobimy w świetlicy, aby było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie –burza mózgów a później dekoracja Sali. Zapisanie w chmurce wspólnych zasad.

Kolorowanie obrazków.

Malowanie farbami: „Co lubię najbardziej”.

Wykonanie pamiątkowych zakładek dla najmłodszych kolegów.

Zabawy ruchowe na szkolnym placu zabaw.

Zabawy interakcyjne sprzyjające lepszemu poznaniu się. Gra        „Dwa ognie”, zabawa „Węzełek”.

Scenki dramowe z elementami savoir- vivre „Przygody Misia Wędrownisia”. Zabawa orientacyjna „Prawo – lewo”. Gry i zabawy stolikowe.

Śpiewanie piosenek poznanych na wypoczynku letnim-  próby przezwyciężania

nieśmiałości u dzieci.

 17-21.IX.  Co przyniesie jesień?

Dostrzeganie walorów i uroków jesieni, kształtowanie umiejętności obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie.

Jesienne zmiany w przyrodzie – rozmowa o zaobserwowanych zmianach.

Segregowanie jesiennych zbiorów.

Ciekawe powiedzenia o jesieni.

Wycinanie konturów liści, kolorowanie farbami, układanie własnych kompozycji. Wydzieranka z kolorowego papieru pt. „Jesienny pejzaż”. Wykonanie jesiennych dekoracji.

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie –spacery, zbieranie darów natury. Zabawy ruchowe przed szkołą. Gry stolikowe.

Zabawa z elementami  pantomimy „Kalambury”,

„Skrzynka” – zabawa w rozpoznawanie przez dotyk.

Słuchanie znanych melodii – rozpoznawanie piosenek. Śpiewanie piosenek o jesieni.

 24-28.IX.  Mój przyjaciel ptak

Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt, uwrażliwienie na ich los.

Rozmowa na temat dnia ptaków oraz znanych dzieciom gatunków. Oglądanie albumów przyrodniczych.

Czytanie ciekawostek o ptakach, rozmowy na temat ptasich zwyczajów.

Papieroplastyka - wykonanie papierowych ptaków, ozdabianie sal. Prace plastyczne z użyciem farb i pasteli. Origami – kolorowe ptaki.

Odgrywanie scenek pantomimicznych, zabawa „Kalambury”. Zabawy na boisku szkolnym. Konkurencje zręcznościowe na placu zabaw.

Gry i zabawy stolikowe: bierki, studnia Jakuba, domino obrazkowe. Zgaduj zgadula – który ptak odleci na zimę?

Zabawy ze śpiewem. Słuchanie odgłosów różnych ptaków – nauka ich rozróżniania.

 PAŹDZIERNIK

1-5.X.  Zwierzęta i ich środowisko życia

Zapoznanie dzieci ze zwierzętami różnych sfer klimatycznych. Wzbogacenie wiedzy na temat życia zwierząt na wsi, w lesie, w ZOO.

Międzynarodowy Dzień Zwierząt – pogadanka, rozmowy na temat znanych nam zwierząt i środowiska w którym żyją. Korzystanie z centrum multimedialnego – poznanie zwierząt różnych sfer klimatycznych.

Świetlicowe ZOO – wykonywanie zwierzaków z różnych dostępnych materiałów, np. myszki z łupinki orzecha. Moje ulubione zwierzę – konkurs plastyczny.

Zabawy zespołowe na świeżym powietrzu z piłką i skakanką. Spacer po okolicy – mieszkańcy parku.

Słuchanie odgłosów zwierząt.

Konkurs „Czyj to głos?”- zwierzęta żyjące na wsi, w lesie i na łące oraz w dalekich krajach.

Słuchanie i śpiewanie znanych piosenek o zwierzakach.

8-12.X.  Moje zwierzątko - wizyta w szkole

Kształtowanie umiejętności opieki nad zwierzęciem. Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za swojego pupila.

Zorganizowanie wystawy zwierząt domowych w szkole. Opisujemy zwierzęta, które hodujemy w domu, dzielimy się spostrzeżeniami dotyczącymi  ich zwyczajów, sposobu pielęgnacji i karmienia.

Wykonanie plakatu pt. „Nie znęcam się nad zwierzętami”.

„Mój ukochany pupil” – wyklejanie, lepienie z plasteliny.

Zabawy na szkolnym placu zabaw oraz przed szkołą.

„Kalambury” - zwierzęta domowe (odgadywanie nazw zwierząt na podstawie rysunku lub ruchu). Powiedzonka ze zwierzakami – zabawa dramowa.

Piosenki związane z naszymi zwierzęcymi przyjaciółmi. Nauka piosenki „Kundel bury”.

15-19.X.  Pomagamy zwierzakom

Wdrażanie do przestrzegania zasad obchodzenia się ze zwierzętami.

Światowy Dzień Ochrony Zwierząt – pogadanka, rozmowy na temat możliwości pomocy zwierzętom, odpowiedzialności za swoje zwierzę. Korzystanie z Internetu – odwiedzenie strony www.psitulmnie.pl.

„Zwierzę, które chciałbym mieć” – malowanie farbami. Wspólne wykonanie pracy – upominku dla Schroniska Psitulmnie (praca wg pomysłu dzieci).

Zabawy bieżne przed szkołą. Wycieczka do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PSITULMNIE w Biskupicach.

Zabawa „Czyj to domek?”. Gry i zabawy stolikowe „Farmer”, „Budowanie tamy”, „Kikiriki”,konstrukcje z kloców, domino.

Zabawa karaoke – piosenki o zwierzętach.

22-26.X.  Jesienne klimaty, spacer i deszcz

Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech jesieni.

Rozmowa o zjawiskach atmosferycznych: deszczu i burzy. Pogadanka o tym jak powstają chmury. Wszystko o chmurach.

Praca plastyczna pt. „Taniec jesiennych liści” – malowanie farbami.

Zabawa „Wędrujemy w deszczu”.

Pogodynka – zabawa w przedstawianie prognozy pogody.

„Deszczowa piosenka” improwizacja do muzyki.

 LISTOPAD

29.X.-2.XI. Stop agresji i przemocy

Poznanie terminów przemoc i agresja. Uświadomienie skutków pozytywnych zachowań, budowanie pozytywnych relacji.

Rozmowy i pogadanki na temat agresji i przemocy, poznajemy sposoby na radzenie sobie ze złością i zdenerwowaniem, burza mózgów na temat pozytywnych zachowań.

Nasze emocje – malowanie farbami różnych stanów emocjonalnych.

Zabawa „Dobry sąsiad”, „Pociąg”, zabawy z chustą i piłką

Zabawa „Zgadnij co widzę”, „Iskierka”, scenki sytuacyjne

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek z morałem

5-9.XI.  Lubimy się razem bawić

Poznanie nowych zabaw, utrwalenie zasad gier i zabaw. Rozwijanie umiejętności współpracy i wspólnej zabawy

Jak bawić się dobrze w gronie kolegów? – propozycje zabaw „burza mózgów”, zabawy naszych przodków

Praca plastyczna w formie wycinanki „Nasze zabawy”

Idzie lisek, Węzełek,  Berek, Ciuciubabka, podchody

Iskierka, Moje mocne i słabe strony – zabawa gupowa, pomidor, głuchy telefon.

Podajmy sobie ręce – wysłuchanie piosenki, zabawy rytmiczne.

12-16.XI.  Moje zabawki, zabawki moich przodków

Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami spędzania czasu wolnego, zabawy ich rodziców. Rozwijanie wyobraźni.

Rozmowy w kręgu – moje zabawki, zabawki naszych dziadków. Przynosimy zabawki po naszych dziadkach, rodzicach.

Praca plastyczna „Moja ulubiona zabawka”, samodzielne wykonanie zabawki (materiał, karton, ręcznik papierowy).

Zabawy z piłką, Wyścigi resoraków, kapsle, rzucanie monetą.

Paluszkowe zabawy, zabawy przytulankami świetliczaków, nauka wyliczanek.

Wyszukiwanie piosenek o zabawkach, nauka piosenki „Pluszowe niedźwiadki”.

19-23.XI.  Mam przyjaciół, Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Zwrócenie uwagi na potrzebę kontaktu z innymi ludźmi oraz utrzymywanie pozytywnych relacji.

Spisanie Wspólnej Listy Uczuć, „Mój najlepszy przyjaciel” – opisujemy naszych przyjaciół.

Kolaż przyjaźni-praca plastyczna wykonana ze zdjęć z przyjacielem, kartka dla przyjaciela – praca plastyczna

Wyścigi, tunel, marsz z jajkiem-zabawy na wesoło

Świetlicowe bingo – zbieranie informacji o kolegach z grupy

Piosenka „Przyjaciel”,  zabawa taneczna „Nie chcę Cię”

26-30.XI.  Światowy Dzień Pluszowego Misia

Poznanie historii Pluszowego Misia.

Integracja grupy świetlicowej, czerpanie radości z zabawy.

Wysłuchanie historii Pluszowego Misia. Mój miś – opowiadanie o ulubionej zabawce. Wystawa pluszowych misiów w świetlicy. Oglądanie bajek na DVD.

Lepienie z plasteliny wizerunku „Misia Uszatka”

Zabawa z elementami pantonimy – „Pamiątkowe zdjęcie”

Prezentacja multimedialna dotycząca misiów i  niedźwiedzi.

Nauka piosenki „Miś Uszatek”.

 GRUDZIEŃ

 3-7.XII.  Kolorowy świat bajek

Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką, budowanie postaw moralnych.

Przegląd ulubionych bajek świetliczaków, wizyta w bibliotece szkolnej w poszukiwaniu ciekawych bajek. Rozmowy – dobre i złe charaktery, postaci zawarte w bajkach. Konkurs na najładniej opowiedzianą bajkę.

Ilustracja do ulubionej bajki, przedstawienie ulubionych postaci z bajek – technika dowolna.

Zabawa „Szymon mówi”, łańcuch – zabawa na świeżym powietrzu.

Dobieranie tytułów bajki do postaci.

Słuchanie piosenek z czołówek bajek, nauka piosenki „Fantazja”.

 10-14.XII.  Wkraczamy w świat Baśni

Poznanie nowych utworów literackich, rozwijanie wyobraźni.

Czytanie baśni Andersena, Puszkina, braci Grimm. Oglądanie wybranej baśni na DVD, słuchowiska.

Projektowanie okładki wybranej baśni – technika dowolna. Zakładka do książki – praca techniczna.

Zabawy zespołowe z piłką, „Forteca”, „Trobiciel” – zabawy skoczne.

Tworzenie własnych zakończeń do wybranej baśni, próby inscenizacji baśni lub bajki, gry planszowe, domino.

Słuchanie piosenek z baśniowych słuchowisk, nauka wybranej piosenki.

 17-21.XII.  Zimowe - świąteczne radości

Zapoznanie z tradycjami dot. Świąt Bożego Narodzenia. Rozbudzanie radosnego nastroju, zachęcanie do wykonywania zimowych i świątecznych ozdób.

Rozmowy na temat zimy – zmiany pogody, dostosowanie ubioru, zimowy pejzaż; zwyczaje świąteczne w naszych domach. Słuchanie i oglądanie baśni związanych z Bożym Narodzeniem.

Wykonywanie papierowych ozdób na świąteczną choinkę, wykonanie kartek Bożonarodzeniowych, Dekorujemy stół –wycinanie papierowych serwetek.

Gry i zabawy ruchowe na śniegu. Lepimy bałwana - konkurs. Rzut śnieżkami do celu.

Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek. Gry stolikowe wg upodobań dzieci. Nakrywamy do stołu –zabawa.

Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek, zimowych piosenek.

 STYCZEŃ

2-4.INowy rok – co nam przyniesie?

Kształtowanie umiejętności dzielenia sie swoimi planami, integracja grupy. Poznanie kalendarza.

Jakie mamy plany i marzenia noworoczne; różne rodzaje kalendarzy, zajęcia w kręgu – losowanie noworocznych postanowień.

Jak wygląda Nowy Rok?- praca plastyczna;  Rysujemy zimowy pejzaż.

Zabawa ruchowa „Pociąg z życzeniami”, zabawy na świeżym powietrzu.

Rozwiązywanie rebusów, przysłowia o Nowym Roku.

Śpiewanie piosenek o tematyce zimowej.

7-11.I.  Wesoły karnawał

Wyjaśnienie pojęcia karnawału, zapoznanie z tradycją zabaw karnawałowych. Rozbudzanie radosnego nastroju.

Dzielenie sie wspomnieniami z udziału w dotychczasowych balach i imprezach. Czytanie baśni „Kopciuszek”.

Projekt stoju karnawałowego, maski na bal, wykonanie papierowych serduszek.

Pękamy ze śmiechu wesoła zabawa z balonikami, „Krzesła”, zabawy na śniegu – rysowanie gwiazdek, zabawy śnieżkami.

Podobieństwa i różnice, pokaż co wyraża twoja buzia.

Słuchanie muzyki, przegląd top listy, wybór hitów na zabawę karnawałową.

14-18.I.  Jakie mam hobby?

Rozbudzanie zainteresowań, przedstawienie i omawianie własnego hobby.

Rozmowa na temat hobby, wystawa – prezentacja i omówienie zbiorów świetliczaków.

Moje hobby – kolaż,

plakat o zainteresowaniach świetliczków.

Zabawa „Stara bryczka rodzinna”, „Do punktu”.

Rozwiązywanie krzyżówek, wykreślanki, bierki, domino, karty.

„Mam talent” – prezentacja dzieci, nauka piosenki „Hobby”.

21-25.I.  Recepta na nudę

Kształtowanie umiejętności racjonalnego wykorzystania czasu wolnego.

Wypowiedzi na temat sposobów spędzania czasu wolnego. Co robię po szkole - pogadanka

Plakat – co robię w czasie wolnym? Wykonanie mapy ciekawych miejsc w mieście – praca plastyczna.

Jakie to przysłowie, zabawy  „Dotknij i wróć”, Kto dzwoni?

Giełda sposobów spędzania czasu wolnego.

Mini lista przebojów – występy dzieci.

28.I.-1.II.  Pobawmy się w teatr!

Uwrażliwienie na sztukę, rozwijanie twórczości u dzieci.

Co to jest teatr, sztuka? Zasady zachowania podczas przedstawienie – rozmowa.

Wykonanie papierowych pacynek i rekwizytów do wspólnego przedstawienia. Projektujemy kostium. 

Wesołe zabawy ruchowe „Poszukiwacze”, „Cyrkowe akrobacje”.

Wspólne przygotowanie inscenizacji wybranej bajki.

Zabawa muzyczno – ruchowa „Zapraszamy do cyrku”.

 LUTY

4-8.II.  Kim chcę zostać?

Rozwijanie wyobraźni, poznanie różnych zawodów.

Rozmowa na temat zawodów, które znamy. Zawody w mieście i na wsi, praca moich rodziców. Gość w świetlicy – ciekawy zawód.

Gdzie pracuje mój tata/moja mama – praca plastyczna

Spacer po okolicy – poszukiwanie ciekawych profesji, zabawy ruchowe z piłką.

Co należy do moich obowiązków? „Zawodowa loteria” – zabawa słowna, gra planszowa „Poznaj zawody”.

Zabawa muzyczna „Pracowite mrówki”.

25.II.-1.III.  Ruch to zdrowie

Wdrażanie do dbania o własne zdrowie. Zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o kondycję fizyczną.

Rozmowa na temat zalet aktywności ruchowej.  Jaki sport lubię najbardziej? – opowieści dzieci

Moja ulubiona dyscyplina sportowa – technika dowolna. Zabawy ruchowe – rysowanie kredą na dużym formacie.

Spacery, gry zespołowe na świeżym powietrzu „Murarz”, „kolanko”, „Dwa ognie”.

Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów o tematyce sportowej. Kalambury – odgadywanie nazw dyscyplin sportowych.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy przy muzyce.

 MARZEC

4-8.III.  Żyj zdrowo, jedz kolorowo

Wdrażanie do dbania o własne zdrowie. Zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie się, poznanie piramidy żywienia.

Przegląd czasopism, poszukiwanie informacji o prawidłowej diecie. Omówienie piramidy żywienia. Gość w świetlicy – pielęgniarka.

Zdrowy talerz – plakat promujący zdrowe odżywianie - konkurs. Owoce i warzywa – praca z kolorowego papieru.

Zabawy ruchowe przed szkołą, „Sałatka”, „Wymień sześć” – gry zespołowe.

Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek o tematyce żywienia. Zabawa „Restauracja Witaminka”.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, piosenka „Witaminki”, Nauka piosenki „Cukierki”.

11-15.III.  Z higieną za pan brat

Wdrażanie do dbania o własne zdrowie. Zwrócenie uwagi na właściwe nawyki higieniczne.

Rozmowa na temat higieny osobistej, codziennych czynności. Gość w świetlicy – pielęgniarka.

Co znajduje się w mojej łazience? – praca plastyczna, wyszywanie emblematów na ręczniku.

Zabawa dramowa – „Czyść to co ja”, korzystanie z placu zabaw

Rozwiązywanie zagadek i rebusów dot. nawyków higienicznych, układanki obrazkowe, znajdź różnice.

Nauka piosenki „Szczotka, Pasta”

18-22.III.  Witaj wiosno!

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie –rozwijanie spostrzegawczości. Rozbudzanie uczucia radości z powodu nadejścia wiosny.

Rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie. Głośne czytanie wierszy o tematyce wiosennej.

Wiosenne kwiaty – papieroplastyka. Wiosna w świetlicy- motyle, biedronki, ptaki. Wykonanie gazetki.

Gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery, korzystanie z placu zabaw. Budzimy zwierzęta z zimowego snu-zabawa ruchowa.

Wiosenny wywiad z panią Wiosną, Baron kłamstw – zabawa w opowiadanie prawdziwych i fałszywych historyjek o zwierzętach.

Zabawy rytmiczne przy muzyce, słuchanie piosenek o tematyce wiosennej

25-29.III.  Technika dawniej i dziś

Rozwijanie zainteresowania najnowszymi osiągnięciami technicznymi człowieka. Poznanie największych twórców techniki.

Urządzenia techniczne dawniej i dziś – rozmowa. Oglądanie albumów dotyczących cudów techniki.

Projektujemy niezbędne urządzenia – technika dowolna. Samochód moich marzeń – lepienie z plasteliny.

Korzystanie ze szkolnego placu zabaw, spacery, zabawy ze skakanką, gumą i piłką.

Zgaduj – zgadula – odgadywanie nazw urządzeń technicznych. Zabawa „Do czego to służy?”.

Słuchanie piosenek dla dzieci, muzyka relaksacyjna, improwizacja pracy maszyn.

 KWIECIEŃ

1-5.IV.  Kwiecień plecień

Wdrażanie treści przyrodniczych dotyczących wiosny. Poznanie literatury o tematyce wiosennej oraz przysłowia o kwietniu. Uwrażliwienie na piękno przyrody wiosennej.

Wypowiedzi na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Literatura o tematyce wiosennej inspiracją do wypowiedzi słownej i działań plastycznych. Obserwacja zmiennej pogody kwietniowej.

Wykonywanie różnych form przestrzennych z materiałów papierniczych.

Gry i zabawy z piłką.

Zabawy na świeżym powietrzu na szkolnym placu zabaw.

Kalambury – powiedzenia, odgadywanie zagadek, rebusów, rozwiązywanie krzyżówek.

Słuchanie i

śpiewanie znanych piosenek z bajek.

Zabawy ruchowe i rytmiczne przy muzyce.

Przypomnienie i utrwalenie poznanych piosenek.

8-12.IV.   Poznajemy Wszechświat

Poznanie sylwetki patrona szkoły, zdobycie informacji o wszechświecie, rozbudzanie ciekawości dot. układu słonecznego.

Słońce, układ słoneczny, planety, konstelacje gwiazd –rozmowa, oglądanie albumów, korzystanie z Internetu. Kim był J. Gagarin- wizyta w bibliotece szkolnej.

Wykonanie rakiety – praca techniczna. Konkurs plastyczny – układ słoneczny

Zabawa ruchowa – Kosmiczne podróże w nieznane.

Zabawa – wycieczka do planetarium, układanie gwiezdnych konstelaci z kamyków, pionków. Konstruowanie pojazdów kosmicznych z klocków.

Nauka hymnu szkoły, słuchanie piosenek dziecięcych.

24-26.IV. oraz 29-30.IV.  Urok kwitnących sadów

Rozpoznawanie gatunków drzew owocowych po kolorze i kształcie kwiatów.

Rozwijanie poczucia piękna i harmonii w przyrodzie.

Poznanie gatunków drzew owocowych i nazywanie ich.

Wykonanie pszczółek z rolek po papierze, talerzyków papierowych, biedronki, motyle.  „Kwitnące drzewo” – praca wg wzoru.

Wiosna w sadzie.

Spacer do ogródków działkowych – obserwacja kwitnących drzew.

Zabawy ruchowe na placyku, przed szkołą.

Rozwiązywanie zagadek związanych z wiosną.

Rebusy, krzyżówki

– w rozwiązywaniu nazwy drzew owocowych.

Zabawy ruchowe i rytmiczne przy muzyce.

Naśladowanie głosów przyrody – instrumenty perkusyjne.

 MAJ

6-10.V. Dbamy o nasze środowisko

Nauka dbania o środowisko, rozbudzanie ciekawości dot. Parków Narodowych.

Jak dbam o środowisko? – pogadanka, rośliny i zwierzęta chronione – co o nich wiem, Poznajemy Parki Narodowe.

Wybrane zwierzę chronione – rysunek kredką

Zajęcia ruchowe na szkolnym placu zabaw.

Rebusy, krzyżówki – z nazwami Parków Narodowych, Gra w „zośkę”

Słuchanie odgłosów natury.

13-17.V.   Kolorowy tydzień w świetlicy

Tworzenie miłej atmosfery w grupie, terapia kolorem.

Znaczenie kolorów w naszym życiu. Jaki kolor wpływa na nasze samopoczucie, nastój itp.– pogadanka, rozmowa kierowana.

Mój ulubiony kolor – farby.

Łączenie kolorów – barwy zimne i ciepłe, kolorowanie mandali

Zabawy i gry ruchowe na świeżym powietrzu min.: kolorki, chusta Klanza

Kolory z piłką, gra Studnia Jakuba, domino obrazkowe, Twister

Nauka piosenki „Jaki dzień wesoły”, słuchanie muzyki relaksacyjnej

20-24.V.   Moja rodzina, życzenia dla mamy i taty

Podkreślanie ważnej roli matki, ojca w rodzinie.

Pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych.

Kształtowanie uczuć miłości i przywiązania do rodziców.

Wdrażanie zasad kultury, na co dzień.

Mama- wyjątkowe słowo na świecie- wypowiedzi dzieci.

Rola mamy w domu.

Czytanie wierszy i opowiadań poświęconych matce, ojcu.

Nauka na pamięć wybranego wiersza.

Przysłowia i mądrości o matce.

Portret mojej mamy, mojego taty - rysunek kredką. „Laurka”- życzenia, wykonywanie upominku do wyboru dla mamy lub taty.

Wspólne wykonanie dekoracji na tablicę ścienną z hasłem „Cała łąka dla mamy”

Gra w piłkę nożną na łączniku lub na boisku.

Zabawy bieżne i skoczne z wykorzystaniem dostępnego sprzętu sportowego.

Zagadki ruchowe: inscenizacja zawodu wykonywanego przez mamę, tatę.

Zabawa w dom; pełnienie ról rodziców i dzieci.

Nauka piosenek o mamie, o tacie.

Słuchanie z kaset piosenek o matce np. V. Villas oraz innych wykonawców.

27-31.V.   Dzieci z różnych stron świata

Zapoznanie z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata. Podkreślenie znaczenia przyjaźni międzynarodowej. Kształtowanie postawy  wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw.

Rozmowa na temat praw i obowiązków dzieci, relacji dziecko – dorosły. Dzieci w różnych miejscach świata, podkreślenie znaczenia przyjaźni międzynarodowej.

Plakat – dzieci całego świata. Rysunek – Ja i moi koledzy w grupie świetlicowej”, kolorowanki.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, korzystanie ze szkolnego placu zabaw.

Zabawa „kogo brakuje?, kółko-krzyżyk, kapsle, pchełki.

Nauka piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”, słuchanie piosenek dziecięcych.

CZERWIEC

 3-7.VI.   Wyjeżdżamy na wakacje!

Zachęcanie do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, poznanie miejsc wartych odwiedzenia.

Poznajemy kraje świata – praca z atlasem, globusem. Podróż moich marzeń – wypowiedzi dzieci. Szukamy odpowiedniego miejsca na wakacje- korzystanie z Internetu.

Wakacje moich marzeń – technika dowolna.

Gry i zabawy przed szkołą z wykorzystaniem mapy i kompasu.

Wyposażenie – zabawa w pakowanie plecaka lub walizki. Mój przepis na lato – pisemna praca w grupach.

Przypominamy i śpiewamy wakacyjne piosenki. Gdzie ta keja – nauka szanty.

10-14.VI.   Pamiętamy o bezpieczeństwie podczas wypoczynku

Wdrażanie do odpowiedniego zachowania na obozach i koloniach oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zachęcanie do racjonalnego wykorzystania wolnego czasu

Bezpieczne wakacje – pogadanka. Ważne numery  telefonów – rozmowa o sytuacjach, w których należy z nich korzystać.Spotkanie z pielęgniarką szkolną.

Wakacyjne przestrogi – technika dowolna, wykonanie gazetki świetlicowej, kolorowanki.

Zabawy przed szkołą, korzystanie z placu zabaw.

Krzyżówki, rebusy i zagadki związane z pierwszą pomocą. Zgubiłem się – zabawa dramowa.

Piosenki o lecie, zabawy przy muzyce.

17-21.VI.   Do widzenia szkoło!

Podsumowanie całorocznej pracy świetlicy. Budzenie radosnego nastroju z powodu zbliżającego się wypoczynku.

Wspomnienia świetlicowe – wypowiedzi dzieci na temat śmiesznych, miłych wydarzeń w świetlicy. Moje wakacyjne plany - rozmowa.

Świetlica  moich marzeń – rysunek. Lato – praca plastyczna.

Gry i zabawy zespołowena świeżym powietrzu – zbijak, dwa ognie, piłka nożna

Świetlicowy remanent – porządkowanie gier, zabawek, sprzętów przed wakacjami.

Piosenki o lecie, słuchanie repertuaru dziecięcego.

                 

O szkole

Szkoła posiada Certyfikat 2.0 i otrzymała tytuł Szkoły z klasą 2.0 za rok szkolny 2014/2015

Szkoła posiada Certyfikat „Nauczyciele z klasą"  nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą  pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007

Partnerzy

Szukaj